เรียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่เผยแพร่ : 11 ม.ค. 2562 21:39 น.

วันที่เแก้ไข : 19 เม.ย. 2562 22:02 น.


เรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน ร่วมประชุม วันจันทร์ ที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา รายละเอียดดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

2
Hide
Show