ข่าวประชาสัมพันธ์


จุลสารฉบับที่ ๓๘ จัดอบรมในหัวข้อ "การบริหาร PLC ในการพัฒนาครูและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดอบรมในหัวข้อ "การบริหาร PLC ในการพัฒนาครูและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเกษมรัตนากร...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:18 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๗ ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:14 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๖ ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดเนินสมบูรณ์

ร่วมประเพณีทอดกฐิน ณ วัดเนินสมบูรณ์
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:13 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๕ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:12 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:09 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๓ สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล CEFR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล CEFR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:07 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๒ กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 16:03 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:58 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๓๐ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพวงมาลา ในพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:56 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๙ เข้าร่วมอบรมโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา

เข้าร่วมอบรมโครงการพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา ณ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:52 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร่วมงาน TEP@RAYONG

ผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ ร่วมงาน TEP@RAYONG
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:51 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๗ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธี ณ ลาน ๗...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:49 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๖ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:45 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๕ กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

นำนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:42 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๔ กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม

นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:41 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกครั้งที่ ๗๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษา...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:40 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๒ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (Science day) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (Science day) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:34 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๒๐ กลุ่มสาระการงานอาชีพนำนักเรียนเข้าร่วมประกวด Best Practice โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด Best Practice โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรี...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:32 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๑๙ บันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

บันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:28 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๑๘ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าก...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
20 พ.ย. 2563 15:25 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่