ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
15 เม.ย. 2564 22:07 น.
0

การรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2564🎊 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

📣📣ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดตามข่าวสาร🔊🔊 . 🎊การรับสมัครนักเรียนในปีการศึกษา 2564🎊 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม ให้แอดเข้าไลน์กลุ่มแยกตามระดับชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสอบถาม รับข้อมูลข่าวสารการสมั...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
15 เม.ย. 2564 19:09 น.
0

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เรื่อง ของดการจัดกิจกรรมการเรียนการสนอเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนของนักเรียนทุกระดับ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019(โควิด-19)ทางโรงเรียนของดการจัดกิจกรรมการเรียนการสนอเพื่อปรับพื้นฐานการเรียนของนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.เป็นต้นไป และทางโรงเรียนจะคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้ปกครองต่อไป รบกวนท่านติดต่อครูปร...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
14 เม.ย. 2564 21:30 น.
0

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชิญสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เชิญสนับสนุนโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) จัดทำกระบอกบรรจุน้ำสำหรับนักเรียน โดยสามารถบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เลขที่บัญชี 532-0-63869-8 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมบน ...
รายละเอียด
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
10 เม.ย. 2564 10:02 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนสันติราษฎร์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2564 14:08 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ. นครสวรรค์

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม จ. นครสวรรค์ ขอขอบคุณโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2564 13:51 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึด...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 เม.ย. 2564 11:38 น.
0

ประกาศเรื่องรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โครงการ ลูกแก้วนาคา ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รับทุนการศึกษา 15,000 บาท / ปีการศึกษา...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
8 เม.ย. 2564 16:39 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
8 เม.ย. 2564 15:18 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๘๒ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำจังหวัดระยอง

จุลสารฉบับที่ ๘๒ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำจังหวัดระยอง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 เม.ย. 2564 12:52 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๘๑ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครู เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น จ.ระยอง

จุลสารฉบับที่ ๘๑ นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครู เข้าร่วมนำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมโกลเด้น จ.ระยอง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 เม.ย. 2564 11:39 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๘๐ นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รับโล่ห์รางวัล ศิลปินดีเด่น จังหวัดระยอง

จุลสารฉบับที่ ๘๐ นางสาวฉัตรกมล ใจช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รับโล่ห์รางวัล ศิลปินดีเด่น จังหวัดระยอง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 เม.ย. 2564 11:34 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๗๙ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาตามแผนโครงการของโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ระยอง

จุลสารฉบับที่ ๗๙ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาตามแผนโครงการของโรงเรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ระยอง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 เม.ย. 2564 11:18 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๗๘ โครงการเรียน MEP. ร่วมกับ กลุ่มงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะสัญจรเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

จุลสารฉบับที่ ๗๘ โครงการเรียน MEP. ร่วมกับ กลุ่มงานแนะแนว จัดกิจกรรมแนะสัญจรเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อกับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 เม.ย. 2564 11:16 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๗๗ นายบุญส่ง พุ่มบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จาก สควค.

จุลสารฉบับที่ ๗๗ นายบุญส่ง พุ่มบาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จาก สควค....
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 เม.ย. 2564 11:13 น.
0

จุลสารฉบับที่ ๗๖ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบรรยายธรรม ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

จุลสารฉบับที่ ๗๖ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันบรรยายธรรม ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักวัฒนธรรมจังหวัดระยอง...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
5 เม.ย. 2564 11:10 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนบ้า่นง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพที่126) จ.สกลนคร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนบ้า่นง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่126) จ.สกลนคร ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
31 มี.ค. 2564 17:35 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จ.นนทบุรี

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี จ.นนทบุรี ขอขอบคุณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา S...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
31 มี.ค. 2564 15:50 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนายายอาม จ.จันทบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนายายอาม จ.จันทบุรี ขอขอบคุณโรงเรียนนายายอาม ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธรรมาภิ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
31 มี.ค. 2564 14:24 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนนางรองพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ขอขอบคุณโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่น...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
31 มี.ค. 2564 13:54 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่