ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังบวก พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเด็กรุ่นใหม่"

ขอเชิญผู้ปกครอง และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังบวก พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของเด็กรุ่นใหม่" วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย.2562 เวลา 12.30-16.30 น. ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ ท่านสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/Mz81p3tgyFd14zSa9...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
21 ก.ย. 2562 09:44 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ โรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนบางสะพานวิทยา จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ก.ย. 2562 16:30 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร จ.ชุมพร

การลงนามเซ็นสัญญาใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคชุมพร จ.ชุมพร ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
20 ก.ย. 2562 16:28 น.
0

ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำคณะผู้บริหารและครูร่วมงาน "ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน" ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
17 ก.ย. 2562 15:04 น.
3

การมอบประกาศนียบัตรโครงการห้องเรียนพิสุทธิ์2562

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนและครูที่ปรึกษาห้องเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการห้องเรียนพิสุทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2562...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
17 ก.ย. 2562 15:02 น.
1

วรพัฒน์สารฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

มาแล้ว วรพัฒน์สารฉบับที่ ๓๐ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ท่านสามารถติดตามข่าวสารออนไลน์ของโรงเรียนวรพัฒน์ ได้ตาม ลิงค์นี้ค่ะ http://online.pubhtml5.com/uxuy/lvip/...
รายละเอียด
โรงเรียนวรพัฒน์
16 ก.ย. 2562 13:25 น.
1

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามคว้าแชมป์ ระดับประเทศ stem ศึกษา ม.ต้น

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามคว้าแชมป์ ระดับประเทศ stem ศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
14 ก.ย. 2562 15:22 น.
1

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา​ จัดงานเกษียณอายุ​ราชการ

ในวันที่12กันยายน62​ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินได้จัดงานอำลาเนื่องด้วยมีคุณครูผู้เกษียณอายุ​ราชการจำนวน3ท่าน...
รายละเอียด
โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
13 ก.ย. 2562 12:25 น.
1

งาน"สืบสานสายใย หัวใจสีแดง" (ภาคค่ำ)

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำคณะผู้บริหารและครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ ณ สโมสรตำรวจ กรุงเทพฯ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
8 ก.ย. 2562 10:35 น.
2

งาน"สืบสานสายใย หัวใจสีแดง" (ภาคเช้า)

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นความร่วมมือของ สพม.1 และ สพม.2...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
8 ก.ย. 2562 10:33 น.
2

กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร ณ วัดอินทารามฯ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
8 ก.ย. 2562 10:30 น.
1

การสอบวัดผลและประเมินผลวรรณคดีและวรรณกรรม

โรงเรียนวัดอินทารามจัดสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนมัธยมปลาย ตามนโยบาย สพฐ....
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
8 ก.ย. 2562 10:24 น.
1

รายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ภาคเรียนที่ 1/2562

งานวัดและประเมินผล กลุ่มบริหารวิชาการ ได้สำรวจรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีเวลาเรียนในรายวิชาครบร้อยละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 สามารถยื่นคำร้องขอซ่อมเสริมเวลาเรียนรายวิชา และดำเนินการซ่อมเสริมเวลาเรียนกับครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 9 - 12 ...
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
6 ก.ย. 2562 18:56 น.
1

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติและตลาดนัดพอเพียงครั้งที่ 3

ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
6 ก.ย. 2562 18:03 น.
1

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้กำหนดการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 ดังนี้ - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สอบวันที่ 17, 19 กันยายน 2562 - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สอบวันที่ 16, 1...
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
6 ก.ย. 2562 17:09 น.
0

วิ่งเพื่อน้อง จัดโดย มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง

"ก้าวผ่านสะพานร้อยปี สู่วิถีถนนสายวัฒนธรรม นำเลาะริมน้ำประแสร์ ชวนชมแพธรรมชาติ ซึมซับบรรยากาศความอิ่มบุญ สนับสนุนโอกาสทางการศึกษา​ให้น้องทุกคน" "วิ่งเพื่อน้อง" วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ชวนกันหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เริ่ม Start ณ บ้านตากาแ...
รายละเอียด
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
6 ก.ย. 2562 14:46 น.
0

โครงการตักบาตรวิถีพุทธ วิถีบุญ อ.ร.

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุลนำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
6 ก.ย. 2562 11:06 น.
1

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล เป็นประธานเปิดการอบรม ภายใต้โครงการ "ใช่ก่อนแชร์ ชัวร์ก่อนชอบ" ซึ่งจัดโดยสมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
6 ก.ย. 2562 11:05 น.
1

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับการมัธยมศึกษาไทย

ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุลเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์กับการมัธยมศึกษาไทย และรับมอบนโยบายจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
31 ส.ค. 2562 11:55 น.
2

Dek-D แนวแนวน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย

งานแนะแนวร่วมกับทีมงานเว็บไซต์ DEk-D จัดกิจกรรมแนะแนวน้องสู่รั้วมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมจันทร์พิทักษ์ ...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดอินทาราม
31 ส.ค. 2562 11:52 น.
3Hide
Show