ข่าวประชาสัมพันธ์


งานสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ส.บ.ม.ท.)

ทีมงานสติวเดนท์แคร์ ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความสนใจระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสติวเดนท์แคร์ ในงานสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ส.บ.ม.ท.) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 มี.ค. 2561 14:59 น.
0

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
รายละเอียด
โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
8 มี.ค. 2561 11:11 น.
5

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครทุกท่าน ร่วมงานราตรีวิษณุ 80 ปี

ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
6 มี.ค. 2561 10:11 น.
5

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนแจ้งวทยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ปฐมวัย ม.1 และ ม.4
รายละเอียด
โรงเรียนแจ้งวิทยา
5 มี.ค. 2561 14:56 น.
3

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

กำหนดการสอบปลายภาค
รายละเอียด
โรงเรียนแจ้งวิทยา
5 มี.ค. 2561 14:52 น.
6

ร.ร.คลองใหญ่วิทยาคม รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2561

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องเรียนปกติ วันที่ 25-25 มีนาคม 2561 ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.ky.ac.th/ หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 039-581192...
รายละเอียด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
5 มี.ค. 2561 14:38 น.
0

แจ้งตารางสอบ

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้น ม.1-6
รายละเอียด
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
27 ก.พ. 2561 11:50 น.
6

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ลงนามเซ็นสัญญาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care"

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ได้ลงนามเซ็นสัญญาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care" เพื่อช่วยในเรื่องการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยจะเริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2561 ที่จะถึงนี้ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ระบบ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
26 ก.พ. 2561 10:12 น.
1

วิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล ลงนามเซ็นสัญญาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care"

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล จ.อุบลราชธานี ได้ลงนามเซ็นสัญญาใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care" เพื่อช่วยในเรื่องการสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง โดยจะเริ่มใช้งานในปีการศึกษา 2561 ที่จะถึงนี้ ขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
23 ก.พ. 2561 09:16 น.
2

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 2/2560
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
22 ก.พ. 2561 17:07 น.
2

Student Care ร่วมงาน Open House โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่

วันนี้ทีมงาน Student Care เข้าร่วมงาน Open House โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ก.พ. 2561 10:17 น.
2

Student Care ร่วมงาน Open House โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทนบริษัทสติวเดนท์ แคร์ จำกัด ได้เข้าร่วมงาน Open House โรงเรียนสารภีพิทยาคม จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ก.พ. 2561 10:13 น.
2

Student Care ร่วมงาน Open House โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตัวแทน บริษัท สติวเดนท์ แคร์ ได้ร่วมงาน Open House โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จ.เชียงใหม่...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ก.พ. 2561 10:08 น.
1

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และชั้นม.4 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-5569-5022 หรือ www.kpschool.or.th...
รายละเอียด
โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
16 ก.พ. 2561 10:08 น.
4

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย  โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน (Genius Individual Program: GIP) ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษ...
รายละเอียด
โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร
16 ก.พ. 2561 09:18 น.
5

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัคร วันที่ 25-28 มีนาคม 2560 เวลา08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dkt.ac.th...
รายละเอียด
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
15 ก.พ. 2561 12:19 น.
4

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ พิธีไหว้องค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โดมหน้าองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคระยอง...
รายละเอียด
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
13 ก.พ. 2561 13:34 น.
0

สำหรับนักเรียน ม.3 ให้ดำเนินการปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน

สำหรับนักเรียน ม.3 ให้ดำเนินการปิดบัญชีธนาคารโรงเรียนและติดต่อรับเงิน ถึง 15 ก.พ.61
รายละเอียด
โรงเรียนบางบัวทอง
13 ก.พ. 2561 09:41 น.
3

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.1 และ ม.4 ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :: โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 136 หมู่1 ถ.เลียบคลองปทุม แขวงทวีว...
รายละเอียด
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
13 ก.พ. 2561 09:39 น.
2

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เริ่มใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care"

#ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 เต็มรูปแบบ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท เริ่มใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน "Student Care" โดยใช้เทคโนโลยีการสแกนใบหน้านักเรียนเพื่อบันทึกการมาเรียน-กลับบ้าน และส่งข้อความแจ้งไปยังผู้ปกครองและคุณครูที่ปรึกษาโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีระ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
9 ก.พ. 2561 15:38 น.
14Hide
Show