ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ เจนวิทย์ ตั้งเจริญวรกุล วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ เจนวิทย์ ตั้งเจริญวรกุล วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “S...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 ม.ค. 2562 10:35 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ศุจีภรณ์ อาจนาเสียว โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 ม.ค. 2562 10:29 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ พัฒน์ มาศนิยม? และ ท่านผู้จัดการ ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล โรงเรียนอนุบาลวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ พัฒน์ มาศนิยม? และ ท่านผู้จัดการ ภาณุวัฒน์ เส้งสกูล โรงเรียนอนุบาลวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลื...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
21 ม.ค. 2562 10:25 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ วิลาศ? ปริญญา?นิยม? โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ วิลาศ? ปริญญา?นิยม? โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 17:00 น.
0

เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ. รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ. รร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แด่ 1.ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา เยาวลักษณ์ เจ่าสกุล 2.ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:51 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ดวงใจ ญาณโรจน์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ดวงใจ ญาณโรจน์ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จังหวัด เชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Stud...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:40 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ สำเนา บุญมาก โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ สำเนา บุญมาก โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care”...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:35 น.
2

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ท่านผู้อำนวยการ สมาน ไชยสถาน โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพร ภู่กิตติวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ท่านผู้อำนวยการ สมาน ไชยสถาน โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลื...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:30 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ วิรัช ชูสิน โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ วิรัช ชูสิน โรงเรียนระโนด จังหวัดสงขลา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน “Student Care” #Student...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:23 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ วิจิตร วงศ์ชัย ,ท่านรองผู้อำนวยการ วสันต์ นาขยัน และท่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ วิจิตร วงศ์ชัย ,ท่านรองผู้อำนวยการ วสันต์ นาขยัน และท่านหัวหน้าฝ่ายปกครอง โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:18 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ปิยะ ใจชุ่ม และท่านรองผู้อำนวยการ ทรงกิจ บุญยืน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ ปิยะ ใจชุ่ม และท่านรองผู้อำนวยการ ทรงกิจ บุญยืน โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:09 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ รุจิรดา วรรณศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ รุจิรดา วรรณศิริ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
18 ม.ค. 2562 16:01 น.
0

โรงเรียนระโนด จัดติว O-NET นักเรียน ม.3

ทางโรงเรียนระโนด กำหนดจัดการติว O-NET ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 4 วิชา ( ไทย, คณิต, วิทย์, อังกฤษ ) ในวันเสาร์ที่ 19 และวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนระโนด...
รายละเอียด
โรงเรียนระโนด
18 ม.ค. 2562 10:04 น.
0

BMKA online test free for all thai students

Pre-test ออนไลน์พร้อมกันครั้งแรก กับแนวข้อสอบจริง ประเมินผล วิเคราะห์จุดบกพร่อง รับสมัครวันที่ 10-18 ม.ค.62 ในwebsite(สแกน QR CODEในภาพ) สอบวันที่ 19-20 ม.ค.62 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่FB : Baankrumod Academy...
รายละเอียด
สถาบันบ้านครูมด
17 ม.ค. 2562 07:20 น.
3

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน เรื่องการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meetting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meetting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ผู้ปกครองจะได้รับทราบผลคะแนนรายวิชาครึ่งภาคเร...
รายละเอียด
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
16 ม.ค. 2562 18:23 น.
3

วันครูแห่งชาติ

คำขวัญวันครูประจำปี 2562 ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 ม.ค. 2562 09:57 น.
1

ผู้แทนการค้าจาก สปป. ลาว เข้าพบเพื่อเจรจานำระบบ Student Care ไปให้บริการในประเทศลาว

เปิดประตูสู่อาเซียน วันที่ 14 มกราคม 2562 ผู้แทนการค้าจาก สปป. ลาว เข้าพบเพื่อเจรจานำระบบ Student Care ไปให้บริการในประเทศลาว ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในประเทศลาว ขอบคุณหลายๆเด้อ ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 ม.ค. 2562 10:48 น.
1

เรียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน

เรียนเชิญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน ร่วมประชุม วันจันทร์ ที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 17:00 น. ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา รายละเอียดดังไฟล์แนบ...
รายละเอียด
โรงเรียนราชวินิตบางเขน
11 ม.ค. 2562 21:39 น.
2

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นายสมพร ภู่กิตติวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ ท่านผู้อำนวยการ ทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 15:08 น.
0

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 แด่ท่านผู้อำนวยการ พีระ เสมพืช โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพังงา และรองผู้อำนวยการ สิรินัภัส โภชนาธาร ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่ว...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
11 ม.ค. 2562 15:00 น.
0Hide
Show