เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่เผยแพร่ : 5 ธ.ค. 2561 21:03 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ม.ค. 2562 20:37 น.


ขอความกรุณาผู้ปกครองส่งแบบตอบรับ เรื่อง ขอความร่วมมือกวดขันนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน (ดังรูปแนบ) ผ่านครูที่ปรึกษาด่วนค่ะ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

0
Hide
Show