จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 57

วันที่เผยแพร่ : 5 มี.ค. 2567 12:02 น.

วันที่เแก้ไข : 11 มี.ค. 2567 22:15 น.


วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายทอง ธารานุกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสว่างเเดนดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างเเดนดิน ปฏิบัติหน้าที เลขาคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 1/2567

เพื่อวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่