จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่55

วันที่เผยแพร่ : 29 ก.พ. 2567 09:29 น.

วันที่เแก้ไข : 16 มี.ค. 2567 08:55 น.


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน

มอบหมายให้นายชานนท์ นาคีย์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 9, 17

และ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดป่าแก้วชุมพล บ้านขาม ตำบลค้อใต้ อำเภอว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครบวันเรียบร้อยแล้ว


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่