จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 54

วันที่เผยแพร่ : 29 ก.พ. 2567 09:28 น.

วันที่เแก้ไข : 29 ก.พ. 2567 11:43 น.


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำปีงบประมาณ 2567

โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎหมาย และป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนสว่างแดนดิน

จำนวน 50 คน ณ ห้องโสตฯ 2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่