จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 50

วันที่เผยแพร่ : 29 ก.พ. 2567 09:26 น.

วันที่เแก้ไข : 29 ก.พ. 2567 09:26 น.


วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคยไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน

มอบหมายให้นางฐปนี แก้วมะ และนางสาวเพชรลดา หาญคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่นดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนสว่างแดนดิน


934 หมู่12 ซ.บ้านโคกสว่าง ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
โทร 042721030
แฟ็กซ์ 042722673
เว็บไซต์ https://swdschool.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่