ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2564 00:09 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ธ.ค. 2564 21:29 น.


การประชุมใหญ่สามัญประจำปีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม

ในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site และแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ณ หอประชุมศรีนวมินทร์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒


200 ซ.ซอยนิมิตใหม่ 64 ถ.นิมิตใหม่ ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โทร 029932353
เว็บไซต์ http://www.nmrsw2.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่