การประชุมทำความเข้าใจข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2564 21:15 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ธ.ค. 2564 08:17 น.


วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนสตูลวิทยา เข้าร่วมการประชุมทำความเข้าใจข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ร่วมกับผู้บริหาร และคณะครูในสหวิทยาเขตอันดามัน เพื่อใช้ในการประเมิน เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สงขลา สตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยาโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่