ตรวจ Covid-19

วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ย. 2564 15:44 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ธ.ค. 2564 10:30 น.


นที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

สตรีวิทยา ๒ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร

และผู้ประกอบการร้านค้า เข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen

Test kit (ATK) เพื่อเป็นมาตรการในการเตรียมพร้อมสำหรับการ

เปิดภาคเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒


200 ซ.ซอยนิมิตใหม่ 64 ถ.นิมิตใหม่ ต.สามวาตะวันออก อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร 10510
โทร 029932353
เว็บไซต์ http://www.nmrsw2.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่