จุลสารฉบับที่ ๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2563 16:09 น.

วันที่เแก้ไข : 23 พ.ย. 2563 18:54 น.


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่