จุลสารฉบับที่ ๓๒ กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2563 16:03 น.

วันที่เแก้ไข : 3 ธ.ค. 2563 10:52 น.


กลุ่มงานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ จังหวัดฉะเชิงเทราโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่