จุลสารฉบับที่ ๓๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2563 15:58 น.

วันที่เแก้ไข : 23 พ.ย. 2563 20:33 น.


กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP โซน C ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่