จุลสารฉบับที่ ๒๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์

วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2563 15:40 น.

วันที่เแก้ไข : 20 พ.ย. 2563 15:40 น.


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกครั้งที่ ๗๗ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ รางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยบูรพาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่