จุลสารฉบับที่ ๒๐ กลุ่มสาระการงานอาชีพนำนักเรียนเข้าร่วมประกวด Best Practice โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2563 15:32 น.

วันที่เแก้ไข : 22 พ.ย. 2563 18:02 น.


กลุ่มสาระการงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมประกวด Best Practice โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน ณ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรีโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่