รับเงินอุดหนุนปัจจัยยากจน ภาคเรียนที่ี่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ : 6 ต.ค. 2563 15:04 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ต.ค. 2563 18:06 น.


แจ้งนักเรียนให้มารับทุนอุดหนุนปัจจัยยากจน ชั้น ป.1-3 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ชั้น ป.4-6 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียมมา สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก


20 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 023859191

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่