ขอเชิญร่วมงาน KK OPEN HOUSE 2019

วันที่เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2563 10:16 น.

วันที่เแก้ไข : 7 ก.พ. 2563 15:25 น.


การแข่งขันทักษะภาษากัมพูชา ประกวดร้องเพลง กล่าวสุนทรพจน์ เกมมหาสนุกและของรางวัลมากมาย ซุ้มผลงานวิชาการ ตลาดนัดอาชีพ การเสวนาทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างไทยและกัมพูชา พบการแสดงความสามารถบนเวทีของนักเรียน โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และนักเรียนจากประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 21- 22 มกราคม 2563


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


222/1 หมู่7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร 039581192
แฟ็กซ์ 039581192
เว็บไซต์ http://www.ky.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่