โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามคว้าแชมป์ ระดับประเทศ stem ศึกษา ม.ต้น

วันที่เผยแพร่ : 14 ก.ย. 2562 15:22 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2563 19:07 น.


โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามคว้าแชมป์ ระดับประเทศ stem ศึกษา ระดับชั้น ม.ต้นโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show