กิจกรรมโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติและตลาดนัดพอเพียงครั้งที่ 3

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2562 18:03 น.

วันที่เแก้ไข : 13 พ.ย. 2562 06:52 น.


ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นกิจกรรม คุณธรรมเป็นเลิศ


512/1 หมู่- ซ.จรัญสนิทวงศ์ 32 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.ศิริราช อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 024246873
แฟ็กซ์ 024246873

1
Hide
Show