โครงการตักบาตรวิถีพุทธ วิถีบุญ อ.ร.

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2562 11:06 น.

วันที่เแก้ไข : 13 พ.ย. 2562 06:52 น.


ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุลนำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show