การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อ

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2562 11:05 น.

วันที่เแก้ไข : 12 พ.ย. 2562 08:47 น.


ผู้อำนวยการธัญจิรา โชติพงศ์กุล เป็นประธานเปิดการอบรม ภายใต้โครงการ "ใช่ก่อนแชร์ ชัวร์ก่อนชอบ" ซึ่งจัดโดยสมาคมเยาวชนพัฒนาเมืองโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show