คำขวัญวันครู 2567

วันที่เผยแพร่ : 16 ม.ค. 2567 09:48 น.

วันที่เแก้ไข : 23 พ.ค. 2567 10:26 น.


ขอขอบพระคุณ และสดุดีครูบาอาจารย์ ❤️

ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ทุกท่าน

เนื่องในวันครู 2567 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันครู” โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2488 เป็นวันครู

งานวันครู จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ.2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการ เรียกว่า คุรุสภา เป็นนิติบุคคล ให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นเรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

สำหรับวันครูปี 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญว่า “ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์”

#StudentCare

#สติวเดนท์แคร์

#ห่วงใย_ใส่ใจ_ดูแล

#วันครู #วันครู2567 #วันครูแห่งชาติ #ครูฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่