เรียนผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่เผยแพร่ : 29 พ.ย. 2561 17:12 น.

วันที่เแก้ไข : 9 ม.ค. 2562 21:43 น.


เนื่องจากนักศึกษาวิชาทหารจบหลักสูตรการเรียน ทางโรงเรียนจึงได้ปรับตารางเรียนใหม่ทุกระดับชั้น กรุณาดาวน์โหลดตารางเรียนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.rvb.ac.th/ เริ่มดาวน์โหลดตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 2561 เป็นต้นไปโรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

4
Hide
Show