แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่นให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนทุ่งศุขลาวิทยา " กรุงไทยอนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรี

วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ย. 2561 10:53 น.

วันที่เแก้ไข : 19 พ.ค. 2562 15:17 น.


โรงเรียนทุ่งศุขลาวิทยา " กรุงไทยอนุเคราะห์" จังหวัดชลบุรี ได้จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท สติวเดนท์แคร์ จำกัด จึงได้เข้าดำเนินการให้บริการ แนะนำการใช้งาน และช่วยติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานให้แก่ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนทุ่งศุขลาวิทยา " กรุงไทยอนุเคราะห์"ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

2
Hide
Show