การป้องกันอุบัติเหตุ วันลอยกระทง

วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2561 09:34 น.

วันที่เแก้ไข : 29 ม.ค. 2562 18:57 น.


แจ้งผู้ปกครอง เรื่องป้องกันอุบัติเหตุและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในเทศกาลวันลอยกระทง

ด้วยโรงเรียนระโนด มีความห่วงใยนักเรียนในความปกครองของท่านในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในเรื่องการทะเลาะวิวาท การจุดประทัด การประพฤติตนไม่เหมาะสม จึงขอความร่วมมือมายังท่านให้ควบคุมดูแลนักเรียนในการปกครองของท่านอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นโรงเรียนระโนด


95 หมู่4 ซ.- ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140
โทร 074391185
แฟ็กซ์ 074391185
เว็บไซต์ http://www.ranod.ac.th/index1.html

7
Hide
Show