แจ้งวัน-เวลาประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น

วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2561 19:12 น.

วันที่เแก้ไข : 21 ก.พ. 2562 13:14 น.


เวลา 08.00-11.00 น. เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4

เวลา 11.00-14.00 น. เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5

เวลา 14.00-16.30 น. เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

9
Hide
Show