แจ้งผู้ปกครองและนักเรียน เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่เผยแพร่ : 26 ต.ค. 2561 20:09 น.

วันที่เแก้ไข : 7 ม.ค. 2562 20:30 น.


1. ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ช่วยกำกับดูแล เรื่อง ทรงผม การแต่งกาย และอุปกรณ์ต่างๆที่สนับสนุนการเรียน ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนและให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียน

2. นักเรียน ทั้งชายและหญิง ให้ดูแลตนเอง ให้พร้อมกับการเรียน นักเรียนชาย ทรงผมให้ตัดแต่งทรง ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน นักเรียนหญิง ให้จัดแต่งทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน นักเรียนที่ย้อมสีผม สีสันต่างๆ ให้ย้อมกลับเป็นสีดำให้เรียบร้อย

ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและขอบใจนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล


1325 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 023902543
แฟ็กซ์ 023902561
เว็บไซต์ http://www.mtt.ac.th/

10
Hide
Show