จุลสารฉบับที่ ๓๘ จัดอบรมในหัวข้อ "การบริหาร PLC ในการพัฒนาครูและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2563 16:18 น.

วันที่เแก้ไข : 24 พ.ย. 2563 03:28 น.


วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จัดอบรมในหัวข้อ "การบริหาร PLC ในการพัฒนาครูและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเกษมรัตนากรโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่