ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่เผยแพร่ : 8 ต.ค. 2563 08:52 น.

วันที่เแก้ไข : 22 ต.ค. 2563 18:52 น.


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC)​

ร่วมให้ความรู้เเละจุดประกายความคิด START UP ต่อยอดธุรกิจ "กิจกรรม Inspiration" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เเละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เเผนการเรียนศิลป์-ธุรกิจ โดยได้รับเเนวคิดในการจุดประกายการต่อยอดธุรกิจ การวางเเผนการเรียนเเละการประกอบอาชีพ

ณ หอประชุม 25 ปี ต.อ.น.น.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี


49/1 หมู่3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025017463
แฟ็กซ์ 025017464

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่