การสอบวัดผลและประเมินผลวรรณคดีและวรรณกรรม

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.ย. 2562 10:24 น.

วันที่เแก้ไข : 22 ต.ค. 2562 15:44 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดสอบวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียนมัธยมปลาย ตามนโยบาย สพฐ.โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

1
Hide
Show